guarantee-01  line-icon2 

    

ยินดีต้อนรับสู่บริษัทออกแบบเว็บไซต์  อันดับหนึ่งของประเทศไทย
อยากมีเว็บไซต์แต่สร้างไม่เป็น  มีเว็บไซต์แล้วแต่อยากแก้ไข

ติดต่อพวกเรา  Tel 088-861-1108 / 089-6868-075

ข่าวที่น่าสนใจ
Admin

Admin

Website URL: http://yadaaday.com
วันเสาร์, 24 พฤศจิกายน 2555 00:00
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2555 00:00

คำว่าเศรษฐกิจใหม่ หรือ New Economy เป็นคำที่นิยมพูดกันมากในปัจจุบัน สำหรับการดำเนินธุรกิจในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์ สิ่งต่างๆ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ตลาดมีการแข่งขันที่สูงมาก การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีชนิดต่างๆ กำลังท้าท้ายธุรกิจ และธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวเข้าหาลูกค้าเป็นอย่างมาก

เศรษฐกิจแบบดั้ง เดิมมีความเรียบง่ายมากกว่าเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจดั้งเดิมอยู่บนพื้นฐานของการปฏิวัติอุตสาหกรรม และในการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต เจ้าของกิจการหรือผู้ผลิตมุ่งเน้นหลักการจัดการที่ทำให้โรงงานประสบความ สำเร็จ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดต้นทุน มุ่งทำการขยายตลาดเพื่อก่อให้เกิดความประหยัดเนื่องจากขนาด (Economic of Scale) มีการลอกเลียนกระบวนการทำงานและนโยบายปฏิบัติงานไปยังตลาดต่างๆ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการบริหารงานมีการแบ่งเป็นลำดับชั้นหรือมีสายบังคับบัญชา มีการสั่งการจากผู้บริหารระดับสูงมายังผู้บริหารระดับกลางและสั่งการเป็น ลำดับลงมาจนถึงคนงาน

ผมอยากกล่าวถึงคำว่า “เศรษฐกิจใหม่” อยู่บนพื้นฐานของการปฏิวัติทางด้าน Digital และอยู่บนพื้นฐานของการจัดการข่าวสารข้อมูล ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของข่าวสารข้อมูลทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความต้อง การของลูกค้าได้เฉพาะตัวและสามารถแยกแยะความแตกต่างของลูกค้าได้ ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้สามารถส่งไปยังกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายได้อย่าง รวดเร็ว นอกจากนั้นในเศรษฐกิจใหม่ข่าวสารข้อมูลยังถูกเปิดเผยสู่สาธารณชน สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ผู้คนตัดสินใจได้ดีขึ้น

การปฏิวัติทางด้าน Digital ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ทั้งลูกค้าและธุรกิจ ตลอดจนเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้าซึ่งไม่เคยมีในอดีตดังต่อไปนี้
การ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของอำนาจซื้อ ผู้ซื้อในปัจจุบันสามารถทำการเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อสามารถหาคำตอบได้ทาง Internet เพียงไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องขับรถไปถึงร้านค้า จอดรถ เสียเวลารอแถวคอยและถกเถียงกับพนักงานขาย ลูกค้า ในปัจจุบันสามารถกำหนดราคาที่ต้องการลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อหาห้องพัก ของโรงแรม ตั๋วโดยสารของสายการบิน หรือการจำนอง และหาคำตอบจากผู้ขายสินค้าที่มีความประสงค์จะเสนอราคาที่ต้องการให้หรือ สามารถกล่าวได้ว่าผู้ซื้อสามารถประมูลราคาจากผู้ขายรายต่างๆ ที่เสนอมาให้ได้ และผู้ซื้อสามารถรวมตัวกันซื้อเพื่อให้ได้สัดส่วนลดลงเนื่องจากทำการซื้อใน ปริมาณมากได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มอำนาจซื้อให้ผู้ซื้อในปัจจุบัน

การ เพิ่มความหลากหลายในสินค้าและบริการ ในปัจจุบันแต่ละบุคคลสามารถสั่งซื้อสิ่งต่างๆ ได้เกือบทุกชนิดทาง Internet เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องซักผ้า การบริการให้คำปรึกษาทางการจัดการ การให้คำแนะนำทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น Amazon.com สามารถโฆษณาธุรกิจตนเองว่าเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีหนังสือมากกว่า 3 ล้านเล่ม โดยไม่มีร้านค้าจริงที่เป็นตัวตน ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทั่วโลก ซึ่งช่วยทำให้ผู้คนที่อาศัยในประเทศที่ขายสินค้าราคาแพงสามารถประหยัดได้โดย การหาซื้อจากประเทศที่ขายสินค้าราคาถูกกว่า

การเพิ่มของข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในเศรษฐกิจใหม่ผู้คนสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ในภาษาต่างๆจากสถานที่ต่างๆ ในโลก สามารถใช้วิธี Online เพื่อเข้าถึงสารานุกรม พจนานุกรม ข่าวสารทางการแพทย์ การจัดอันดับภาพยนตร์ รายงานลูกค้าและแหล่งข่าวต่างๆ อย่างนับไม่ถ้วน

การสั่งซื้อและรับคำสั่งซื้อมีความง่ายขึ้น ในปัจจุบันผู้ซื้อสามารถทำการสั่งซื้อจากบ้านจากที่ทำงานหรือจากโทรศัพท์มือ ถือได้ 24 ชั่วโมง ในแต่ละวัน ทั้ง 7 วัน ในสัปดาห์
วามสามารถในการแลก เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ในปัจจุบันลูกค้าสามารถเข้าร่วมการพูดคุย (Chat) เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ตนสนใจในเรื่องเดียวกันทาง Internet มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือความคิดเห็นในเรื่องนั้น เช่น กลุ่มผู้หญิงสามารถพูดคุยเรื่องปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ผู้ที่คลั่งไคล้ภาพยนตร์ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ใน เรื่องภาพยนตร์กันได้

ในปัจจุบันนี้บริษัทต่างๆ มีความสามารถใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากการมี Web Site กล่าวคือ

บริษัท ต่างๆ สามารถดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารและช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในการแจ้งข่าวสารและส่งเสริมการตลาดให้แก่ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของตนด้วยการสร้าง Web Site ขึ้นมา ซึ่งบริษัทสามารถใส่รายการต่างๆ ลงไปใน Web Site ได้แก่รายการสินค้าและบริการ ประวัติบริษัท ปรัชญาของบริษัท โอกาสในการทำงานกับบริษัท และข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ สิ่งเหล่านี้จะไม่เหมือนกับการลงโฆษณาแบบเดิมที่มีการใช้แผ่นพับหรือ Brochures การใช้ Internet ช่วยให้บริษัทแพร่ข่าวสารได้ไมจำกัด ช่วยให้ลูกค้าค้นหาและสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น แต่ละบริษัทได้ใช้ Web Site ของตนเองเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท นอกจากนั้นผู้คนจากที่ต่างๆ ในโลกได้มีโอกาสรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทและสั่งซื้อสินค้าได้เพราะ Internet ใช้ได้ทั่วโลก

บริษัทสามารถสะสมและเพิ่มพูนข่าวสารเกี่ยว กับตลาด ลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้ามุ่งหวังและคู่แข่งขัน การใช้ Internet ไม่เพียงแต่หาข่าวสารได้อย่างมหาศาล แต่บริษัทยังสามารถทำการวิจัยตลาดทาง Internet ได้ทันท่วงที สามารถจัดกลุ่ม ส่งแบบสอบถามและเก็บข้อมูลปฐมภูมิได้

บริษัท สามารถอำนวยความสะดวกด้วยการเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารภายใน ระหว่างพนักงานด้วยกันโดยใช้ Internet พนักงานสามารถสอบถามข้อสงสัยระหว่างกันให้คำแนะนำแก่กัน รับ-ส่ง ข้อมูลได้ตามต้องการภายในองค์กร

บริษัทสามารถใช้การติดต่อสื่อสารแบบ สองทางกับลูกค้าของบริษัท และลูกค้ามุ่งหวังหรือการทำธุรกรรมอื่นๆ อีกมากมาย Internet ช่วยให้แต่ละบุคคลส่งข่าวมายังบริษัทและได้รับคำตอบจากบริษัทได้โดยง่าย มีบริษัทมากมายในปัจจุบันได้พัฒนาระบบ Extranet เพื่อติดต่อกับผู้ขายสินค้าให้กับบริษัท (Suppliers) และผู้จัดจำหน่าย (Distributors) เพื่อรับส่งข่าวสาร ทำการสั่งซื้อและชำระเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทสามารถส่งสารโฆษณา คูปอง สินค้าตัวอย่างและข้อมูลไปยังลูกค้าที่ร้องขอมาหรือลูกค้าที่อนุญาตให้บริษัทส่งไปให้ได้

บริษัท สามารถที่จะปรับข้อเสนอและบริการต่างๆ ตามความพอใจของผู้บริโภคแต่ละราย สามารถทำความรู้จักผู้บริโภคโดยการเข้าไปเยี่ยมเยียน Web Site ให้บ่อยครั้ง มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่ละรายเมื่อบริษัท ต้องเสนอสินค้าและบริการให้

บริษัทสามารถปรับปรุงการจัดซื้อจัดซื้อ จัดจ้าง การฝึกอบรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายในทำให้เกิดการประหยัดเพราะ Internet ช่วยในการเปรียบเทียบราคา และซื้อวัสดุต่างๆ จากการประมูล บริษัทสามารถจัดจ้างพนักงานใหม่ผ่านทาง Internet เตรียมรายการฝึกอบรมผ่านทาง Internet ไว้สำหรับพนักงาน ตัวแทน เพื่อสามารถใช้บริการได้ทันท่วงที

บริษัทสามารถปรับปรุงการจัดลำเลียง สินค้า และการดำเนินงานได้มากมายและประหยัด พร้อมกับการปรับปรุงเรื่องความแม่นยำและคุณภาพการบริการ เพราะ Internet มีส่วนช่วยเรื่องความแม่นยำและรวดเร็วในการรับส่งข่าวสาร คำสั่งซื้อ การติดต่อทางการค้า และการชำระเงินระหว่างบริษัท หุ้นส่วนทางธุรกิจและลูกค้า
ความสามารถใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคข้อมูลข่าวสาร เป็นตัวชี้นำให้เกิดการตลาดและธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งจะแตกต่างกับในยุคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตขนาดใหญ่ เน้นการบริโภคจำนวนมาก ร้านค้าจึงนิยมจัดเก็บสินค้าไว้อย่างเหลือล้น มีการโฆษณาตามที่ต่างๆ และกระหน่ำกันลดราคา สำหรับยุคข้อมูลข่าวสารนั้น การทำการผลิตจะอยู่ในระดับที่แม่นยำมาก มีการสื่อสารที่ตรงกับลูกค้าเป้าหมายมากขึ้นและมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมมาก ยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากให้ติดตาม CEO Blog Marketing ในคราวหน้า ซึ่งผมจะพูดถึงเรื่อง “งานทางการตลาด” (Marketing Tasks) และอีกเรื่องหนึ่งคือ “ขอบเขตของการตลาด” (The Scope of Marketing) ติดต่อผมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นะครับ

วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2555 00:00
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2555 00:00

โครงการรับประกันความพึงพอใจ 100%
YadaAday.com
เห็นความสำคัญของการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด


เราจึงริเริ่มโครงการ "YadaAday รับประกันความพึงพอใจ 100%"

เพื่อ ให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับคุณภาพสินค้าและการทำงานระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง ทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน YadaAday ยินดีแก้ไข หรือท่านสามารถขอชำระเงินคืนกรณีที่ท่านไม่พอใจในสินค้าและบริการ


ท่าน สามารถขอชำระเงินคืนได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ท่านชำระสินค้าและบริการ ยกเว้นสินค้าเกี่ยวกับชื่อเว็บไซต์และท่านสามารถรับชำระเงินคืนจากเราภายใน 15 วัน นับจากวันที่ท่านกรอกข้อมูลด้านล่างนี้โดยครบถ้วน


แนว ทางในการทำงานของ YadaAday คือ เน้นตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เราใส่ใจกับเว็บไซต์ของลูกค้า เหมือนเว็บไซต์ของเราเอง


โครงการ รับประกันความพึงพอใจ 100% เป็นโครงการที่ดี เพราะจะทำให้ท่านเกิดความมั่นใจ การที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าและบริการกับพวกเรา เพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคาและการบริการของเรา


โครงการ รับประกันความพึงพอใจ 100% เป็นการสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทีอื่นในตลาด เพราะช่วยทำให้ท่านแน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ และการบริการของ YadaAday มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด

 

วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2555 22:12

ydad01257

ydad promo

YDAD Magazine++++++ รวมแบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ใหม่ล่าสุด ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 100% ++++++