guarantee-01  line-icon2 

    

ยินดีต้อนรับสู่บริษัทออกแบบเว็บไซต์  อันดับหนึ่งของประเทศไทย
อยากมีเว็บไซต์แต่สร้างไม่เป็น  มีเว็บไซต์แล้วแต่อยากแก้ไข

ติดต่อพวกเรา  Tel 088-861-1108 / 089-6868-075

ข่าวที่น่าสนใจ

LOGO-yadaaday-01ที่ตั้งบริษัทฯ

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 116 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 08-8861-1108, 08-9686-8075

 

สำนักงานขาย
โทร 08-8861-1108
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักงานบริการลูกค้า
โทร 08-8861-1108
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


งานขาย 08 8861 1108 ตลอด 24 ชั่วโมง/งานบริการลูกค้า 08 8861 1108 ตลอด 24 ชั่วโมง


 logo 5

LOGO-yadaaday-02

Read 127812 times
Rate this item
(0 votes)
  • ประวัติบริษัทฯ
  • วิสัยทัศน์และภารกิจ
  • นโยบายของบริษัทฯ
  • ผลการดำเนินงานบริษัทฯ

เว็บไซต์บริษัทฯ
 
http://www.yadaaday.com
 

คำประจำบริษัทฯ
 
"YadaAday.com สร้างเว็บไซต์ในพริบตา"
 
ด้วยแรงบันดาลใจ ที่จะสร้างสรรค์เว็บไซต์ที่ดีที่สุด
 
YadaAday.com จึงพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์และเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง
 
และด้วยความพร้อมในฐานะผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์
 
มั่นใจได้ว่า ที่นี่ ... เราให้คุณได้มากกว่าเว็บไซต์
 
ที่นี่ คุณได้มากกว่าเว็บไซต์
 
เพราะเว็บไซต์ที่ดีไม่เพียงแต่แสดงรายละเอียด
 
สินค้าและบริการที่ต้องการได้ดีเท่านั้น
 
แต่ต้องช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าและบริการ
 
เสริมธุรกิจของคุณให้โดดเด่น
 
และช่วยคุณบริหารจัดการได้อย่างฉลาด


บริษัท ยดาห์อะเดย์ จำกัด เป็นบริษัทเอกชน ดำเนินกิจการให้บริการด้านเว็บไซต์แบบครบวงจร รวมทั้งอบรมการสร้างเว็บไซต์ บริการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในฐานะผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์จากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นบริษัทฯ เอกชนของประเทศไทย ที่ดำเนินกิจการแข่งขันกับต่างประเทศ ในธุรกิจบริการด้านเว็บไซต์ และเป็นเอกชนที่สามารถทำกำไรต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งยังได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับผู้บริการด้านเว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทยเสมอมา
 
YadaAday.com เริ่มก่อตั้งขึ้นโดย ผศ.ดร.พิเชฐ ม่วงนวล, นายปรานต์ ภูกองไชย และนายตุลกานต์ กิตติกูลกิจ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจบริการด้านเว็บไซต์ และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
 
"เป็นผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์ที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก และให้บริการดีเลิศด้วยลักษณะไทย"
 

ภารกิจของบริษัทฯ
 
• ให้บริการด้านเว็บไซต์อย่างครบวงจร ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ โดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ การบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า
 
• มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล และมีผลประกอบการที่น่าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด
 
• สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรู้และทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ
 
• มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์ของประเทศไทย

นโยบายของบริษัทฯ
 
ดำเนิน งานในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้าน เว็บไซต์ของประเทศไทย ในการดำรงรักษาและเพิ่มพูนสิทธิด้านการให้บริการด้านเว็บไซต์ของประเทศไทย ร่วมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังดำเนินการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีทักษะ และวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ในบริการด้านเว็บไซต์ระดับโลก ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของประเทศไทย สู่สายตาชาวโลก
 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
 
บริษัท ยดาห์อะเดย์ จำกัด ในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์ของประเทศไทยและเป็นผู้ให้บริการด้าน เว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทยตระหนักในความรับผิดชอบ ต่อประเทศและสังคมโลกในการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบริการด้านเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม โดยมีนโยบายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้
 
๑. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเพื่อทำให้มั่นใจว่า กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผล อย่างชัดเจน
 
๓. การดำเนินงานของบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สำคัญต่างๆ ทั้งในด้านมลภาวะ การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะประเภทต่างๆ การนำสิ่งของมาใช้ซ้ำหรือการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
 
๔. รณรงค์สร้างจิตสำนึก และฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
๕. ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงานบริษัทฯ


ผล การดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าธุรกิจด้านเว็บไซต์เป็นธุรกิจที่ต้องมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่สูง มาก แต่บริษัทฯ ก็คงสถานะเป็นผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์ของประเทศไทยที่ทำกำไรและผ่านวิกฤติ การณ์ ที่กระทบกระเทือนธุรกิจมาด้วยดี และส่งรายได้สู่รัฐ ทั้งในรูปของเงินภาษีและอื่นๆ นอกจากผลการดำเนินการด้านกำไร บริษัทฯ ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่วมบุกเบิกสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ๆ จนได้เป็นที่รู้จักกันทั่ว ริเริ่มโครงการเพื่อช่วยผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคม ชมรมและเอกชนอื่นๆ ดำเนินการพัฒนาการสร้างเว็บไซต์ อบรมการสร้างเว็บไซต์ภายในประเทศ รวมถึงดำเนินการเป็นศูนย์กลางการอบรมสร้างเว็บไซต์จนได้รับความไว้วางใจจาก หน่วยงานภาครัฐ สมาคม ชมรมและเอกชน
ปี 2553 บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1,000 ราย โดยมีรายละเอียดสิทธิพิเศษ ดังนี้ ฟรีโปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป พื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนไม่จำกัด ซื้อ-ขายสินค้าได้จำนวนไม่จำกัด บริการรายชื่ออีเมล์จำนวนไม่จำกัด พร้อมทั้งบริการหลังการขายตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมระยะเวลา ๑ ปี พร้อมโปรแกรมฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์และการปรับปรุง
ปี 2554 บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1,000 ราย โดยมีรายละเอียดสิทธิพิเศษ ดังนี้ ฟรีโปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป พื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนไม่จำกัด ซื้อ-ขายสินค้าได้จำนวนไม่จำกัด บริการรายชื่ออีเมล์จำนวนไม่จำกัด พร้อมทั้งบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 3 ปี พร้อมโปรแกรมฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์และการปรับปรุง

  • คณะผู้บริหารบริษัทฯ
  • ที่ตั้งบริษัทฯ
  • จรรยาบรรณของบริษัทฯ
  • พัฒนาการบริษัทฯ

คณะผู้บริหารบริษัทฯ
 
ผศ.ดร.พิเชฐ ม่วงนวล
 
ประธานที่ปรึกษา
 
ร่วมงานกับบริษัทฯ เมื่อ มีนาคม 2547 ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม ระบบโครงข่าย ระบบความปลอดภัย
 
นายปรานต์ ภูกองไชย
 
ประธานบริหาร
 
ร่วมงานกับบริษัทฯ เมื่อ มีนาคม 2547 ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วางแผนระบบงาน
 
นายตุลกานต์ กิตติกูลกิจ
 
กรรมการผู้จัดการ
 
ร่วมงานกับบริษัทฯ เมื่อ มีนาคม 2547 ประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย

ที่ตั้งบริษัทฯ
 
สำนักงานใหญ่
 
เลขที่ 116 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร 08-8861-1108, 08-9686-8075
 
 
เว็บไซต์ : http://www.yadaaday.com
 
สำนักการขาย
 
โทร 08-8861-1108
 
เว็บไซต์ : http://www.yadaaday.com
 
อีเมล์ : sales@yadaaday.com
 
สำนักบริการหลังการขาย
 
โทร 08-8861-1108
 
เว็บไซต์ : http://www.yadaaday.com
 
อีเมล์ : support@yadaaday.com

จรรยาบรรณของบริษัทฯ

 
ดำเนิน งาน หรือประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปกป้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และตระหนักในคุณค่าของพนักงาน โดยยึดหลักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นตัวแทนของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจึงมีส่วนร่วม และสนับสนุนความสำเร็จของบริษัทฯ
เพื่อ บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป ดังนี้
 
1. ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าทุกคน
 
2. ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง โดยวางตัวเป็นกลางเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ
 
3. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
 
4. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการบริษัทฯ เริ่มก่อตั้ง - ปัจจุบัน
 
บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาระบบสร้างเว็บไซต์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นระบบสร้างเว็บไซต์ที่ปลอดภัย สะดวกสบาย ใช้งานง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สร้างเว็บไซต์ที่มีจุดมุ่งหมายต่างกัน สามารถครอบคลุมการใช้งานทั่วโลก
 
และจากนโยบายหลักด้านสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงานและการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด บริษัทฯ จึงเป็นผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์รายแรกในประเทศไทย ที่ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Offset ของผู้สร้างเว็บไซต์ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้ให้บริการสร้างเว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ผู้สร้างเว็บไซต์มีส่วนร่วมในการชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ได้ ปล่อยสู่สภาวะแวดล้อมของโลก ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สภาวะแวดล้อม
 
ตั้งแต่อดีต จนมาถึงการเป็นผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีเครือข่าย พันธมิตรในวันนี้ แม้โลกธุรกิจด้านเว็บไซต์ในปัจจุบันจะอยู่ในภาวะที่มีความผันผวนสูง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ในฐานะผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทย ผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์ที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ที่มีบริการดีเลิศด้วยลักษณะไทย รวมทั้งขยายระบบสร้างเว็บไซต์เพื่อรองรับผู้สร้างเว็บไซต์จากทั่วโลก
 
หนึ่งในความมั่นใจ เช่นเดียวกับผู้ใช้โปรแกรม สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป เหมือนผู้ใช้อื่นๆ หลายล้านคนทั่วโลก

ydad01257

ydad promo

YDAD Magazine++++++ รวมแบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ใหม่ล่าสุด ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 100% ++++++