guarantee-01  line-icon2 

    

ยินดีต้อนรับสู่บริษัทออกแบบเว็บไซต์  อันดับหนึ่งของประเทศไทย
อยากมีเว็บไซต์แต่สร้างไม่เป็น  มีเว็บไซต์แล้วแต่อยากแก้ไข

ติดต่อพวกเรา  Tel 088-861-1108 / 089-6868-075

ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ

  • วันพฤหัสบดี, พ.ค. 26 2554
  • Written by 

บริษัท ยดาห์อะเดย์ จำกัด ร่วมโครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ กับลูกค้าทุกราย ณ ป่าต้นน้ำ บ้านห้วยหม้อ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

"เทคนิคในการปลูกป่า ได้พระราชทานข้อคิดเกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าที่มี ประสิทธิภาพหลายวาระ สรุปความได้ว่า"

(1) ต้องรักษาหน้าดินเอาไว้ โดยห้ามไถหน้าดินออกก่อนปลูกป่า และห้าม ใช้ยาฆ่าหญ้า
(2) ปลูกต้นไม้ที่มีชั้นหรือขนาดความสูงต่างระดับกัน ทั้งไม้ยืนต้นที่มี ความสูง และไม้ชั้นล่างหรือไม้คลุมดิน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นไม่ให้ระเหยไปใน อากาศ
(3) ปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วเพื่อเป็นไม้เบิกนำ ปลูกพันธุ์พืชไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบแทรกเข้าไปในป่า เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดิน
(4) บริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง อาจใช้พืชที่มีเมล็ดนำไปปลูกไว้บนยอดเขา เพื่อให้ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ
(5) เริ่มปลูกในบริเวณใกล้แหล่งเก็บน้ำและพื้นที่ชุ่มชื้นก่อน เช่น รอบ อ่างเก็บน้ำหรือฝายหรือตามแนวร่องน้ำ แล้วค่อยขยายพื้นที่ปลูกออกไป โดยพยายาม ใช้ประโยชน์จากน้ำที่ไหลมาจากยอดเขา สู่พื้นที่ตอนล่างให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดย การจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) และทำคูน้ำระบบก้างปลาเพื่อรักษาความชุ่ม ชื้นของดิน ทั้งยังเป็นแนวป้องกันไฟป่าเปียก (Wet Fire Break)

โครงการปลูกป่าของเรา

- บริษัท ยดาห์อะเดย์ จำกัด ร่วมโครงการ "ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ" กับลูกค้าทุกราย ณ ป่าต้นน้ำ บ้านห้วยหม้อ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

- บริษัท ยดาห์อะเดย์ จำกัด ร่วมโครงการ "ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ" กับลูกค้าทุกราย ณ ป่าต้นน้ำ บ้านห้วยหม้อ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ โดยบริษัท จะปลูกต้นกล้าสำหรับลูกค้า จำนวน ๘ ต้น/ลูกค้า ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น

Read 4456 times
Rate this item
(0 votes)

ydad01257

ydad promo

YDAD Magazine++++++ รวมแบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ใหม่ล่าสุด ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 100% ++++++